Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên Website?
Văn bản
tin tức
khác

CÔNG TÁC PCTN

Đồng chí Phan Đình Trạc kiểm tra việc xử lý sai phạm tại Khánh Hoà

(10/05/2021 15:34)

- Đồng chí yêu cầu Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thực hiện các kiến nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và của Thanh tra Chính phủ.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí

(06/07/2015 15:46)

Phòng chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng năm 2014

(06/03/2015 10:20)

Năm 2014, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh thực hiện tốt việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; tăng cường...

Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình quản lý ngân sách xã và trường học

(04/03/2015 16:12)

Trong những năm qua cấp ủy, chính quyền các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý ngân sách cấp xã, trường học về cơ bản đã thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nguồn ngân sách Nhà nước chi cho cấp xã và trường học ngày càng tăng, đặc biệt là chi ngân sách cho các trường học, chi hỗ trợ học sinh bán trú và các chế độ chính sách thu hút giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn. Qua đó góp phần tạo điều kiện cho học sinh là con em đồng bào dân tộc được học hành thuận lợi và động viên khuyến khích các thầy cô giáo tới công tác ở vùng đặc biệt khó khăn.

<< >>