Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên Website?
Văn bản
tin tức
khác

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

29/12/2014 12:45

Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Giang

 

Được thành lập theo Quyết định số 733-QĐ/TU ngày 06 tháng 06 năm 2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. Ban Nội chính Tỉnh ủy được thành lập trên cơ sở chuyển giao tổ chức, nhân sự của Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh và phòng Nội chính tiếp dân thuộc Văn phòng Tỉnh ủy có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có các phòng chức năng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, có trụ sở làm việc tại Tỉnh ủy Hà Giang. 

 

LÃNH ĐẠO BAN

Đồng chí : Sùng Minh Sính, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.
Điện thoại cơ quan: 0219 3862 866
Email: 
smsinh.bnctu@hagiang.gov.vn

Đồng chí: Triệu Là Pham, Phó Trưởng Ban.
Điện thoại cơ quan: 0219 3862 955
Email: 
tlpham.bnctu@hagiang.gov.vn

 

Đồng chí: Lưu Đức HùngPhó Trưởng Ban.

 Email:ldhung.bnctu@hagiang.gov.vn

 

 Đồng chí: Đoàn Thị Tân HươngPhó Trưởng Ban.

Điện thoại cơ quan: 0219 3862 133

 

LÃNH ĐẠO PHÒNG 
PHÒNG TỔNG HỢP, THAM MƯU GIẢI QUYẾT ĐƠN, THƯ

Đồng chí: Nguyễn Văn Chiến, Trưởng phòng.

Điện thoại cơ quan: 0219 3860 736
Email: 
nvchien.bnctu@hagiang.gov.vn

PHÒNG THEO DÕI CÔNG TÁC CƠ QUAN NỘI CHÍNH VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP
 

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Việt, Phó Trưởng phòng.
Email: 
ndviet.bnctu@hagiang.gov.

PHÒNG THEO DÕI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG

Đồng chí: Lương Văn Bắc, Trưởng phòng.
Điện thoại cơ quan: 0219 3860 730
Email: 
lvbac.bnctu@hagiang.gov.vn

 

 

Đồng chí: Sầm Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng.
Email: 
stthien.bnctu@hagiang.gov.vn

PHÒNG TỔNG HỢP, THAM MƯU GIẢI QUYẾT ĐƠN, THƯ

Đồng chí: Ngô Tuấn Minh, Phó Trưởng phòng.

Số điện thoại cơ quan: 0219 3868 005.

Email: ntminh.bnctu@hagiang.gov.vn

 

Ban Nội chính Tỉnh ủy