Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên Website?
Văn bản
tin tức
khác

CÔNG TÁC PCTN

Gửi Email In trang Lưu
Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí

06/07/2015 15:46

Phòng chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ rất quan trọng và cấp bách đối với các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tình hình hiện nay.


Xác định rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí được tỉnh ta rất quan tâm triển khai đến các cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
 
Tỉnh ủy đã triển khai hàng loạt các văn bản của Trung ương như: Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI) về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 33 – CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản; Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi, bổ sung)… Và cũng bằng nhiều hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục được thực hiện như: tổ chức các cuộc họp, hội nghị, qua phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh … Vì thế trong năm 2014, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt được 1.097/44.048 lượt cán bộ CCVC và người dân tham gia. Riêng trong quý I.2015 tuyên truyền quán triệt được 97 đợt/5.887 lượt cán bộ, CCVC và người dân tham gia, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, đảng viên, cán bộ, công chức, quần chúng nhân dân đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
 
Cùng với công tác tuyên truyền, công tác phòng ngừa tham nhũng cũng được các cấp các ngành tích cực đẩy mạnh. Cụ thể, các cấp, các ngành đã triển khai thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, chú trọng công khai minh bạch những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng như: công khai về tài chính, công khai việc mua sắm công, đầu tư xây dựng cơ bản, công khai việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý CCVC, công khai thu nhập của CCVC, người lao động, công khai các quy trình thủ tục hành chính có liên quan đến việc công… Thực hiện tốt quyền tự chủ về tài chính, biên chế và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị, địa phương. Đồng thời duy trì và thực hiện nghiêm túc ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 – 2008 trong cơ quan hành chính nhà nước, phần mềm quản lý văn bản, điều hành công việc được triển khai tới các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh gồm 3 hệ thống phần mềm M-Office, V-Office và E-Office đã góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động của các cơ quan, đơn vị. Các cấp, các ngành cũng đã nghiêm túc triển khai quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp trong hoạt động cơ quan, đơn vị, thực hiện đeo đúng thẻ công chức trong giờ làm việc, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc cơ quan, đơn vị những việc được làm và không được làm đối với cán bộ, CCVC.
 
Cùng đó, để thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức trong lĩnh vực quản lý nhà nước. Vì vậy, trong năm 2014 đã điều động luân chuyển được 191 trường hợp; trong quý I.2015 đã điều động, luân chuyển được 59 trường hợp. Các cơ quan, đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17.7.2013 của Chính phủ; Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách…
 
Do thực hiện tốt công tác tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí nên trong năm 2014, hoạt động thanh tra không phát hiện trường hợp tham nhũng. Về điều tra có 6 vụ/15 bị can (trong đó có 13 bị can là đảng viên) chủ yếu là tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung tâm cứu trợ trẻ em tàn tật tỉnh; tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng tại Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh… Riêng quý I.2015, qua hoạt động thanh tra đã phát hiện kế toán và thủ quỹ xã Pà Vầy Sủ (Xín Mần) với hành vi rút tiền lương, phụ cấp năm 2011 của cán bộ xã về nhập quỹ, lập phiếu chi, không có bảng thanh toán chi tiết, lập chứng từ khống, giả mạo chữ ký người nhận tiền với tổng số tiền trên 198 triệu đồng. Vụ việc đã chuyển cơ quan CSĐT Công an huyện Xín Mần xem xét xử lý theo quy định của pháp luật…
 
Để công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí ngày càng hiệu quả hơn, đồng chí Sùng Minh Sính, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: Với trách nhiệm của cơ quan Nội chính chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về chấn chỉnh công tác quản lý ngân sách xã và các đơn vị trường học trên địa bàn; Tham mưu cho BTV Tỉnh ủy ban hành Quy định mối quan hệ công tác của Ban Nội chính Tỉnh ủy; chương trình công tác trọng tâm về phòng chống tham nhũng, xây dựng quy chế phối hợp với Thanh tra tỉnh công tác phòng chống tham nhũng… tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí tuyên truyền phòng chống tham nhũng, lãng phí, góp phần phòng chống tham nhũng, lãng phí ngày càng hiệu quả hơn.
 

Hiến Chương                      

Tin khác

Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa tham nhũng năm 2014 (06/03/2015 10:20)

Khắc phục những hạn chế, yếu kém trong quá trình quản lý ngân sách xã và trường học (04/03/2015 16:12)

xem tiếp