Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên Website?
Văn bản
tin tức
khác

TIN HOẠT ĐỘNG

Gửi Email In trang Lưu
Hội Nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động phong trào thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021 – 2025

28/04/2021 14:14

BHG -* Sáng 28.4, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến đến điểm cầu Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; phát động phong trào thi đua chuyên đề ngành Nội chính Đảng giai đoạn 2021 – 2025. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có đồng chí Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan khối Nội chính của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang

 Hội nghị đã quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Đại hội XIII của Đảng đã chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế, bài học kinh nghiệm về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp trong nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng thời, chỉ rõ tham nhũng là một trong những nguy cơ đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ, do đó phải coi công tác phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ban Nội chính Trung ương đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp. Trong đó, nhấn mạnh 7 nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác giáo dục và tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng; tích cực sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm khắc phục những sơ hở, bất cập trong các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng để phòng ngừa tham nhũng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, truy tố xét xử, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng; mở rộng phạm vi phòng chống tham nhũng ra những khu vực ngoài nhà nước; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đại biểu dân cử, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan báo chí, truyền thông trong đấu tranh phòng chống tham nhũng…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp; những giải pháp thực hiện phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã phát động phong trào thi đua “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về ANTT tại địa phương giai đoạn 2021 – 2025” trong cán bộ, công chức Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy.

Nguồn: Báo Hà Giang

Tin khác

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC TỔNG KẾT NGÀNH NỘI CHÍNH ĐẢNG NĂM 2020 (18/01/2021 08:18)

Hội nghị sơ kết công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2019 (29/07/2019 16:24)

Hội nghị tổng kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng năm 2018 (14/01/2019 11:01)

Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện thi đua chuyên đề theo Kế hoạch số 04-KH/BNCTW ngày 19/4/2016 của Ban Nội chính Trung ương tại Cụm Thi đua số 1 (11/12/2018 09:01)

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hà Giang (06/11/2018 14:30)

Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2018 (17/10/2018 15:09)

Hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 9 tháng năm 2017 (03/10/2017 16:22)

Hội nghị sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 (05/07/2017 18:18)

Sơ kết công tác Cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2017 (03/07/2017 14:20)

Ký kết Chương trình phối hợp giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ liên quan đến công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng (26/05/2017 08:52)

xem tiếp