Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên Website?
Văn bản
tin tức
khác

Hỏi đáp pháp luật

Những căn cứ ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác

(25/12/2019 16:18)

Hỏi: Xin cho biết, pháp luật căn cứ như thế nào để ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác; quyền và nghĩa vụ của người ra quyết định tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác cũng như là quyền và nghĩa vụ người có chức vụ, quyền hạn bị tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển vị trí công tác khác?

Người có chức vụ, quyền hạn không được nhận quà tặng dưới mọi hình thức

(30/08/2019 16:09)

Hỏi: Xin cho biết quy định của pháp luật về việc tặng quà, nhận quà tặng?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân trung ương

(12/03/2015 11:56)

Hỏi: Xin cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Tiếp công dân trung ương?

Quyền, nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình và người giải trình

(12/03/2015 11:49)

Hỏi: Xin cho biết quy định về quyền và nghĩa vụ của người yêu cầu giải trình và người giải trình?

Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(12/03/2015 11:12)

Hỏi: Xin cho biết quy định của pháp luật về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí?

Quy định của pháp luật về việc xác minh nội dung tố cáo

(12/03/2015 11:00)

Hỏi: Xin cho biết quy định của pháp luật về việc xác minh nội dung tố cáo?

Quy định về hoạt động tiếp công dân của đại biểu Hội đồng nhân dân

(12/03/2015 10:56)

Hỏi: Xin cho biết đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp công dân trong trường hợp nào và tại địa điểm nào?

Quy định về hoạt động tiếp công dân của đại biểu Quốc hội

(12/03/2015 10:43)

Hỏi: Xin cho biết đại biểu Quốc hội tiếp công dân trong trường hợp nào và tại địa điểm nào?

Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo

(12/03/2015 10:40)

Hỏi: Việc công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo được thực hiện dưới những hình thức nào và phải bảo đảm những quy định gì?

Những hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo

(12/03/2015 10:35)

Hỏi: Xin cho biết những hành vi nào bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo?

<< >>