Chủ nhật, Ngày 24 Tháng 10 Năm 2021

Phóng sự ảnh

Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm đến chuyên mục nào trên Website?
Văn bản
tin tức
khác

Tin trong nước

Gửi Email In trang Lưu
Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ

07/05/2021 09:03

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường vừa công bố Nghị quyết số 161/2021/QH14 của Quốc hội về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Toàn cảnh bế mạc Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV

  Theo Nghị quyết Quốc hội khẳng định trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước đã phát huy cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian tới, các cơ quan cần tiếp tục phát huy bài học kinh nghiệm, kết quả đạt được, tăng cường phối hợp, thanh tra, kiểm tra, giám sát, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
 
    Theo đó, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại.
 
    Chủ tịch nước tiếp tục phát huy vai trò là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh; đẩy mạnh xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đổi mới, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.
 
    Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành với các giải pháp toàn diện, hiệu quả, mang tính đột phá, khả thi để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030, các nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm và hằng năm.
 

 

    Cũng theo Nghị quyết, Quốc hội cơ bản tán thành kết quả đã đạt được, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được nêu trong các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Quốc hội, Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm toán Nhà nước.

Nguồn: Ban Nội chính Trung ương

Tin khác

Việt Nam chiến thắng COVID-19 bằng bản lĩnh, trí tuệ, kỷ luật, đoàn kết (27/04/2020 10:49)

Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế đưa ra lời khuyên giúp bạn sống vui khỏe trong mùa dịch Covid-19 (09/03/2020 11:05)

Thêm ca nhiễm Covid-19 thứ 30, cũng từng trên chuyến bay VN0054 (09/03/2020 11:03)

Thủ tướng sẽ phê bình, kỷ luật một số đơn vị, cá nhân làm chậm tiến độ giải ngân (09/03/2020 10:49)

Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng (26/02/2020 08:33)

Giải quyết cơ bản, dứt điểm khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài (21/02/2020 10:29)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Chủ tịch Cơ quan Chống tham nhũng Liên bang Nga (18/02/2020 22:24)

Tăng cường trang thiết bị phòng chống dịch nCoV (11/02/2020 10:49)

Tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, tạo môi trường công khai, minh bạch (11/02/2020 10:28)

"Vá" lỗ hổng về cơ chế lựa chọn cán bộ (11/02/2020 10:20)

xem tiếp