Chủ tịch UBBC tỉnh chỉ đạo tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến

10/05/2021 15:31

BHG - Ngày 9.5, Ủy ban Bầu cử tỉnh Hà Giang có văn bản hỏa tốc số 80, về việc tăng cường biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong vận động bầu cử. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh yêu cầu Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang, Chủ tịch UBBC các huyện, thành phố phối hợp, chỉ đạo:

 Một là: Tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 theo hình thức trực tuyến (từ điểm cầu huyện, thành phố đến điểm cầu các xã, phường, thị trấn).

Hai là: Thực hiện tốt công tác tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo an ninh, trật tự, đúng quy định, tuân thủ nghiêm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chủ động các phương án sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh Covid-19 và các vấn đề, tình huống phát sinh; cập nhật, thông báo kịp thời tới người ứng cử và cử tri các nội dung thay đổi liên quan đến hội nghị và yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi tham gia các hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử.

Nguồn: Báo Hà Giang